Skip Navigation

Vấn đề tuân thủ

thyssenkrupp Elevator compliance

Một bài toán về tư duy

Đối với chúng tôi, tuân thủ không đơn thuần chỉ là làm đúng theo các quy tắc, quy định đề ra. Tuân thủ còn là bài toán về mặt tư duy: Độ tin cậy, uy tín, tính trung thực và liêm chính đã ăn sâu vào văn hóa công ty. Chúng tôi thà để mất hợp đồng, chứ không vì hợp đồng mà phá bỏ quy định.

Một chương trình - một mục tiêu

Chương trình tuân thủ của chúng tôi được thiết kế nhằm xác định ngay từ ban đầu những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động doanh nghiệp và nếu cần, áp dụng các biện pháp ứng phó tương ứng. Cán bộ tuân thủ của thyssenkrupp trên toàn thế giới có nhiệm vụ tư vấn, giáo dục và tuyên truyền cho nội bộ nhân viên về những yêu cầu pháp lý trong quá trình làm việc. Nhờ đó, tuân thủ trở thành một hợp phần không thể thiếu trong mọi quy trình kinh doanh của chúng tôi.

Strong together

Tập đoàn thyssenkrupp đã tuyển dụng hơn 70 cán bộ tuân thủ làm việc toàn thời gian tại các chi nhánh trên toàn thế giới, cùng sự hỗ trợ của hơn 350 quản lý tuân thủ tại cấp cơ sở (thường là CEO hoặc giám đốc quản lý công ty trực thuộc Tập đoàn). Đội ngũ cán bộ này đóng vai trò thúc đẩy ý thức tuân thủ chính sách của doanh nghiệp, cũng như quy định pháp luật liên quan và là đầu mối liên lạc cho toàn thể công nhân viên.

Chương trình tuân thủ vạch ra một chiến lược cụ thể

Mục tiêu của Chiến lược tuân thủ 2020 là tích hợp vấn đề tuân thủ sâu rộng hơn và bền vững hơn trong hoạt động của Tập đoàn. Chúng tôi không ngừng đẩy mạnh đào tạo tuân thủ, chủ động tích hợp vấn đề tuân thủ vào quy trình kinh doanh và triển khai chiến dịch truyền thông hướng tới mục tiêu tuân thủ trong nội bộ công ty. Và còn rất nhiều hoạt động tích cực khác.

Tìm hiểu thêm về chương trình tuân thủ của chúng tôi.