Skip Navigation

TWIN-hiss
Dubbelt upp!

Vår unika personhiss TWIN är branschens första system med två oberoende korgar, ovanpå varandra, i samma schakt. De ger samma transportkapacitet, men kräver 25 % mindre utrymme. Det gör också att du kan introducera helt nya trafikkoncept och skapa en ny standard för hög prestanda.

Med TWIN kan båda korgarna använda samma styrskenor och våningsdörrar. Varje korg har en egen drivskiva, styrenhet, motvikt och regulator samt egna rep. Ett intelligent system för destinationsvalskontroll ser till att passagerarna kommer fram snabbare genom att gruppera personer som ska till samma våning. TWIN har även ett säkerhetskoncept som godkänts av tyska TÜV och som uppfyller även de strängaste kraven.

TWIN. Levererar effektivitet över hela linjen.

Kort översikt över tekniska specifikationer

  • 250 m

    Lyfthöjd

  • 7,0 m/s

    Maxhastighet

  • > 1 800 kg

    Maximal last

TWIN

Perfekt för följande användningsområden

De viktigaste fördelarna

evolution BLUE Advantages
Extremt kostnadseffektiv

Två hisskorgar delar på samma hisstrumma, våningsdörrar och styrskenor, vilket ger avsevärda besparingar i fråga om arbete och material samt minskar underhållsbehovet.

Upp till 40 % mer trafik

Konfigurationen med dubbla korgar innebär att mobilitetssystemet kan hantera upp till 40 % fler passagerare.

Mycket energieffektiv

När passagerarvolymerna är låga parkerar TWIN en korg för att spara energi, medan den andra korgen alltid är i drift. En energiåtervinningsfunktion (tillval) återför ca 30 % av den återvunna bromsenergin till byggnadens kraftnät

Imponerande utrymmeseffektiv

Genom att minska antalet schakt som krävs för att effektivt serva byggnader som är mer än 50 meter höga bidrar TWIN till att maximera den uthyrningsbara ytan.

Prestandauppgifter och grundläggande mått för centrumöppnande dörr (M2Z) – föredragna typer

Märklast per hisskorg 1) 1 250 kg
Hastighet (m/s)2)
Övre hisskorg
4,0 6,0
Hastighet (m/s)2)
Nedre hisskorg
2,5 4,0
Upphängning
Övre hisskorg
2:1 1:1
Upphängning
Nedre hisskorg
2:1 2:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)3) 100 150
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 16
Korgbredd (KB) (mm) 1 950
Korgdjup (KD) (mm) 1 400
Korghöjd (KH) (mm)4) 2 600 (2 200–3 000)
Dörrbredd (DB) (mm) 1 100
Dörrhöjd (DH) (mm)5) 2 400 (2 000–2 700)
Schaktbredd (SB) (mm) 2 750
Schaktdjup (SD) (mm) 2 370 2 420
Schakttoppens höjd (mm) 5 500 (beror på korgens höjd) 6 800 (beror på korgens höjd)
Hissgropens djup (mm) 3 100 5 500
Min. höjd mellan våningar [DH + 590] (mm) 2 990 (beror på dörrens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan våningar (mm)
Standard 7
6 000 (beror på korgens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan de två nedersta våningarna (mm)
Reducerad (tillval) 8
4 500 (beror på korgens höjd)

Fotnoter: se Faktablad

Märklast per hisskorg 1) 1 350 kg
Hastighet (m/s)2)
Övre hisskorg
4,0 6,0
Hastighet (m/s)2)
Nedre hisskorg
2,5 4,0
Upphängning
Övre hisskorg
2:1 1:1
Upphängning
Nedre hisskorg
2:1 2:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)3) 100 150
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 18
Korgbredd (KB) (mm) 1 950
Korgdjup (KD) (mm) 1 500
Korghöjd (KH) (mm)4) 2 600 (2 200–3 000)
Dörrbredd (DB) (mm) 1 100
Dörrhöjd (DH) (mm)5) 2 400 (2 000–2 700)
Schaktbredd (SB) (mm) 2 750
Schaktdjup (SD) (mm) 2 470 2 520
Schakttoppens höjd (mm) 5 500 (beror på korgens höjd) 6 800 (beror på korgens höjd)
Hissgropens djup (mm) 3 100 5 500
Min. höjd mellan våningar [DH + 590] (mm) 2 990 (beror på dörrens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan våningar (mm)
Standard 7
6 000 (beror på korgens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan de två nedersta våningarna (mm)
Reducerad (tillval) 8
4 500 (beror på korgens höjd)

Fotnoter: se Faktablad

Märklast per hisskorg 1) 1 600 kg
Hastighet (m/s)2)
Övre hisskorg
4,0 6,0
Hastighet (m/s)2)
Nedre hisskorg
2,5 4,0
Upphängning
Övre hisskorg
2:1 1:1
Upphängning
Nedre hisskorg
2:1 2:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)3) 100 150
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 21
Korgbredd (KB) (mm) 1 950
Korgdjup (KD) (mm) 1 750
Korghöjd (KH) (mm)4) 2 600 (2 200–3 000)
Dörrbredd (DB) (mm) 1 100
Dörrhöjd (DH) (mm)5) 2 400 (2 000–2 700)
Schaktbredd (SB) (mm) 2 750
Schaktdjup (SD) (mm) 2 720 2 770
Schakttoppens höjd (mm) 5 500 (beror på korgens höjd) 6 800 (beror på korgens höjd)
Hissgropens djup (mm) 3 100 5 500
Min. höjd mellan våningar [DH + 590] (mm) 2 990 (beror på dörrens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan våningar (mm)
Standard 7
6 000 (beror på korgens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan de två nedersta våningarna (mm)
Reducerad (tillval) 8
4 500 (beror på korgens höjd)

Fotnoter: se Faktablad

Märklast per hisskorg 1) 1 800 kg
Hastighet (m/s)2)
Övre hisskorg
4,0 6,0
Hastighet (m/s)2)
Nedre hisskorg
2,5 4,0
Upphängning
Övre hisskorg
2:1 1:1
Upphängning
Nedre hisskorg
2:1 2:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)3) 100 150
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 24
Korgbredd (KB) (mm) 1 950
Korgdjup (KD) (mm) 1 900
Korghöjd (KH) (mm)4) 2 600 (2 200–3 000)
Dörrbredd (DB) (mm) 1 100
Dörrhöjd (DH) (mm)5) 2 400 (2 000–2 700)
Schaktbredd (SB) (mm) 2 750
Schaktdjup (SD) (mm) 2 870 2 920
Schakttoppens höjd (mm) 5 500 (beror på korgens höjd) 6 800 (beror på korgens höjd)
Hissgropens djup (mm) 3 100 5 500
Min. höjd mellan våningar [DH + 590] (mm) 2 990 (beror på dörrens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan våningar (mm)
Standard 7
6 000 (beror på korgens höjd)
Minsta säkerhetsavstånd mellan de två nedersta våningarna (mm)
Reducerad (tillval) 8
4 500 (beror på korgens höjd)

Fotnoter: se Faktablad

Referenser för TWIN

Europeiska centralbanken, Frankfurt, Tyskland

Europeiska centralbanken

Frankfurt, Tyskland

Raine Square, Perth, Australien

Raine Square

Perth, Australien

Federationstornet, Moskva

Federationstornet

Moskva, Ryssland

Skyoffice Düsseldorf

Skyoffice

Düsseldorf, Tyskland