Skip Navigation

coupl – expresshiss med dubbla korgar
Den första i sitt slag!

Vill du öka hissarnas kapacitet och hastighet i byggnader som är upp till 500 meter höga? Du kan sluta leta. coupl är vår nya snabba personhiss med dubbla korgar som ger byggnaden hög transportkapacitet. Två korgar som är permanent sammankopplade, ovanpå varandra, transporterar upp till 26 personer per korg från bottenvåningen till fastställda våningar, som t.ex. en sky lobby. Och den är snabb, upp till 10 meter per sekund, med mycket kortvariga stopp längs vägen.

coupl går att få som en hissgrupp med upp till åtta korgar. Det går även att kombinera den med andra hissar och rulltrappor för att skapa ett transportsystem där båda kabinerna fylls på samtidigt för att optimera passagerarflödet.

För att uppnå maximal effektivitet kan coupl användas för att snabbt transportera passagerare från och till huvudvåningar som är anslutna med rulltrappor.

coupl. Snabbt går det.

Kort översikt över tekniska specifikationer

  • 500 m

    Lyfthöjd

  • 10,0 m/s

    Maxhastighet

  • 2 000 kg

    Maximal last

coupl

Perfekt för följande användningsområden

De viktigaste fördelarna

evolution BLUE Advantages
Jämn färd

Passagerna kan njuta av en extra jämn färd tack vare optimerade rullskenor och ett mycket exakt styrskenesystem. Välj programvarustyrda rullskenor för att ge passagerarna en ännu lyxigare upplevelse.

Hög komfort i hög hastighet

coupls aerodynamiska design minskar luftmotståndet och vindljudet och ger exceptionell komfort även vid hastigheter över 25 km/h (upp till maxhastigheten 36 km/h).

Klass A i fråga om energieffektivitet och kostnadsbesparingar

coupls aktiva frekvensomriktare genererar ström vid inbromsningar för att minska både energiförbrukningen och kostnaderna.

Mindre buller

Drift med hög prestanda och balanserad installation ger optimal avisolering till byggnaden och garanterar en extremt jämn och tyst färd.

Drastiskt minskade väntetider

Destination Selection Control (DSC) på våningsplanen istället för i hytten ger kortare väntetider och förbättrar systemets effektivitet.

Prestandauppgifter och grundläggande mått

(KB x KD = 1 850 mm x 1 500 mm)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 250 kg
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 16
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 1 850
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 500
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 100
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 620 2 720 2 820 2 820 2 820 2 860 2 860 2 860
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 500 2 515 2 600 2 600 2 600 2 665 2 665 2 680
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 600 2 615 2 700 2 700 2 725 2 750 2 750 2 800
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 2 000 x 1 400 mm; i enlighet med ISO 4190-1)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 275 kg (ISO)
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 16
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 2 000
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 400
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 770 2 870 2 970 2 970 2 970 3 010 3 010 3 010
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 450 2 465 2 550 2 550 2 550 2 615 2 615 2 615
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 550 2 565 2 650 2 650 2 650 2 675 2 675 2 700
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 1 950 x 1 500 mm)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 350 kg
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 18
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 1 950
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 500
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 720 2 820 2 920 2 920 2 920 2 960 2 960 2 960
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 500 2 515 2 600 2 600 2 665 2 665 2 665 2 680
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 600 2 615 2 615 2 700 2 700 2 725 2 750 2 800
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 1 950 x 1 750 mm)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 600 kg
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 21
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 1 950
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 750
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 720 2 820 2 920 2 920 2 920 2 960 2 960 2 960
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 650 2 665 2 720 2 750 2 775 2 880 2 880 2 930
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 850 2 865 2 950 2 950 2 975 3 000 3 000 3 050
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 2 100 x 1 600 mm; i enlighet med ISO 4190-1)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 600 kg (ISO)
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 21
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 2 100
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 600
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 870 2 970 3 070 3 070 3 070 3 110 3 110 3 110
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 550 2 565 2 650 2 650 2 650 2 730 2 730 2 780
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 700 2 715 2 800 2 800 2 825 2 850 2 850 2 900
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 1 950 x 1 900 mm)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 800 kg
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 24
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 1 950
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 900
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 720 2 820 2 920 2 920 2 920 2 960 2 960 2 960
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 800 2 815 2 900 2 900 2 925 3 030 3 030 3 080
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 3 000 3 015 3 100 3 100 3 125 3 150 3 150 3 200
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 2 350 x 1 600 mm; i enlighet med ISO 4190-1)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 1 800 kg (ISO)
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 24
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 2 350
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 600
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 3 120 3 220 3 320 3 320 3 320 3 360 3 360 3 360
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 550 2 565 2 650 2 650 2 650 2 730 2 730 2 780
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 700 2 715 2 800 2 800 2 825 2 850 2 850 2 900
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 1 950 x 2 050 mm)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 2 000 kg
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 26
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 1 950
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 2 050
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 2 720 2 820 2 920 2 920 2 920 2 960 2 960 2 960
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 950 2 965 3 050 3 050 3 075 3 180 3 180 3 230
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 3 150 3 165 3 250 3 250 3 275 3 300 3 300 3 350
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad

(KB x KD = 2 350 x 1 700 mm; i enlighet med ISO 4190-1)

Märklast per coupl (två hisskorgar ovanpå varandra) 2 x 2 000 kg (ISO)
Hastighet (m/s) 2,5 4,0 5,0 8) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Upphängning 2:1 1:1
Max. lyfthöjd (LH) (m)1) 100 150 200 200 300 300 300 300
Dubbla ingångar Nej
Antal passagerare 2 x 26
Korgbredd (KB) per hisskorg (mm)2) 2 350
Korgdjup (KD) per hisskorg (mm)2) 1 700
Korghöjd (KH) per hisskorg, totalhöjd (mm)3) 2 500–3 000
Dörrbredd (DB), centrumöppning (mm) 1 200
Dörrhöjd (DH) (mm) 2 100–2 800
Schaktbredd (SB) (mm)4) 3 120 3 220 3 320 3 320 3 320 3 360 3 360 3 360
Schaktdjup (SD) utan HR på MV (mm)5) 2 600 2 615 2 700 2 700 2 725 2 830 2 830 2 880
Schaktdjup (SD) med HR på MV (mm)5) 2 800 2 815 2 900 2 900 2 925 2 950 2 950 3 000
Topphöjd (mm) KH + 3 500 KH + 3 650 KH + 3 350 KH + 3 750 KH + 3 950 KH + 5 450 KH + 6 050 KH + 6 650
Hissgropens djup (mm)6) 3 650 4 700 5 200 5 350 6 050 8 050 8 500 9 400
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST min.
KH + 1 000
Avstånd mellan golven på två våningar (mm)7)
HST max.
6 500

Fotnoter: se Faktablad