Skip Navigation
ACCEL

ACCEL


Skapa urban mobilitet med våra accelererande transportsystem

ACCEL är en av våra revolutionerande lösningar. Detta innovativa och användarvänliga accelererande rullband erbjuder en effektiv lösning på urbaniseringens utmaningar. I tunnelbanestationer minskar den trängseln genom att förbättra tillgängligheten samtidigt som den lockar upp till 30 % fler passagerare. I flygplatsterminaler minskar ACCEL omstigningstiderna mellan gaterna med upp till 70 %.

Innovationer för kortare omstigningstider

ACCEL:s band med överlappande steg gör att varje steg kan expandera till upp till tre gånger sin ursprungliga storlek. Passagerarna stiger på ACCEL i normal gånghastighet och accelereras på ett säkert sätt upp till en hastighet på upp till 12 kilometer i timmen. Passagerarna behöver bara 140 sekunder för att tillryggalägga 270 meter, jämfört med 415 sekunder med äldre system, en imponerande tidsbesparing på 70 %. ACCEL transporterar upp till 7 300 passagerare per timme per riktning i ett permanent flöde och eliminerar väntetider helt.

Vårt accelererande transportsystem för nästa generation är ett rullband med hög kapacitet och många andra fördelar, som:

  • Enklare planering
  • Enkel att integrera
  • Mindre infrastruktur
  • Kontinuerlig rörelse
  • Minskade kostnader under livscykeln

Läs mer