Skip Navigation
hållbarhet

Hållbarhet


Främja hållbar urbanisering

hållbarhet

På thyssenkrupp Elevator betyder hållbarhet att vi investerar i innovativa mobilitetslösningar som hanterar de utmaningar som urbaniseringen medför och gör städer och byggnader smartare och bättre att bo i. Det innebär också att vi minskar vårt operativa miljöavtryck, ökar våra samhällsinsatser och säkerställer vår finansiella soliditet.

Hållbarhetens många aspekter

Hållbarhetens många aspekter

Vårt hållbarhetsarbete hjälper oss att bli medvetna om samhällets, miljöns och vårt företags behov. Vårt mål är att se till att alla anställda gör en medveten insats för att skapa ett mer hållbart samhälle för framtida generationer med hjälp av:

 • Miljömedvetna produkter och tjänster
 • Resurseffektiva produktionsprocesser
 • Energibesparande driftsinitiativ
 • Framåtblickande utbildning av de anställda
 • Starkt samhällsengagemang
 • Kontinuerlig förbättring och översyn av processer

På så sätt kan vi behålla vår ledande ställning i branschen och gå i bräschen för miljövänlig teknik för passagerartransport och främja hållbar urbanisering.

2013 började vi även bidra till thyssenkrupp AG:s indirekta finansiella mål på områdena teknik och innovationer, miljö, klimat, energi, inköp och personal.

thyssenkrupp AG:s indirekta finansiella mål

Vårt åtagande om hållbarhet

Vårt åtagande om hållbarhet

Våra produkter är kärnan i vårt hållbarhetsåtagande: att leverera anpassade mobilitetslösningar till nöjda kunder och i harmoni med miljön och människors behov.

Detta åtagande främjar innovation och kontinuerlig förbättring av våra produkter som i sin tur innebär:

 • Mer intelligent samt minskad användning av material
 • Fler miljövänliga produkter
 • Minskad energiförbrukning för alla produkter och tjänster
 • Optimal säkerhet under produktion, installation och underhåll
 • Maximal användarsäkerhet
 • Robusta processer

Vårt åtagande om hållbarhet speglar sig också i vårt löfte till våra kunder:

engineering. tomorrow. together.

I linje med thyssenkrupp AG:s hållbarhetsprinciper, policyer och åtaganden

thyssenkrupp AG:s hållbarhetsprinciper

Våra hållbarhetsprioriteringar rättar sig efter thyssenkrupp AG:s hållbarhetsprinciper, policyer och åtaganden. På thyssenkrupp följer vi:

 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • FN:s Global Compact
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • thyssenkrupps uppförandekod för leverantörer
 • thyssenkrupps koncernpolicy för miljö och energi
Hållbarhet vid thyssenkrupp AG