Skip Navigation

Juridisk information

thyssenkrupp Elevator – efterlevnad

En fråga om inställning

För oss handlar efterlevnad inte bara om att följa regler och föreskrifter. Efterlevnad är en fråga om inställning: pålitlighet, ärlighet, trovärdighet och integritet är en del av vad vi är. Vi avstår hellre från ett kontrakt än att försöka vinna det genom att bryta mot reglerna.

Ett mål – ett program

Vårt efterlevnadsprogram är utformat för att identifiera potentiella risker på ett tidigt stadium och, om så behövs, inleda lämpliga motåtgärder. Våra efterlevnadschefer runt om i världen ger råd, utbildar och informerar anställda om de juridiska kraven. Detta gör att efterlevnad är en fast beståndsdel i alla affärsprocesser.

Starka tillsammans

thyssenkrupp har fler än 70 heltidsanställda efterlevnadschefer runt om i världen och de stöds på driftsnivå av fler än 350 efterlevnadsansvariga (vanligtvis verkställande direktörer eller chefer för koncernföretag). Tillsammans verkar de för att våra interna efterlevnadspolicyer och alla relevanta lagar följs och dessa personer fungerar även som kontakter för de anställda.

Vi följer en strategi

Målet med vår ”Compliance 2020”-strategi är att integrera efterlevnad på ett mer omfattande och hållbart sätt i hela koncernen. Vi optimerar kontinuerligt våra globala utbildningsprogram, integrerar aktivt efterlevnad i våra affärsprocesser och lyfter fram vårt program för riktad kommunikation. Och det stannar inte vid det.

Läs mer om vårt efterlevnadsprogram.