Skip Navigation

Juridisk informasjon

thyssenkrupp Elevator-overholdelse

Et spørsmål om tankegang

For oss betyr overholdelse mer enn å bare følge regler og forskrifter. Overholdelse er et spørsmål om tankegang: Pålitelighet, ærlighet, troverdighet og integritet er en del av vårt DNA. Vi ville heller ofret en kontrakt enn å vinne den ved å bryte reglene.

Ett mål – ett program

Overholdelsesprogrammet vårt er utformet for å identifisere mulige risikoer på et tidlig tidspunkt, og om nødvendig iverksette passende mottiltak. Overholdelsesoffiserer rundt i verden rådgiver, utdanner og informerer ansatte om lovkrav. Dette resulterer i at overholdelse er en fast komponent i hver eneste forretningsprosess.

Sterke sammen

thyssenkrupp sysselsetter over 70 overholdelsesoffiserer på heltid over hele verden, og på operasjonsnivå støttes de av mer enn 350 overholdelsesledere (generelt sett konsernsjefer eller administrerende direktører i konsernselskaper). Sammen fremmer de overholdelse av våre interne retningslinjer og alle relevante lover og danner et kontaktpunkt for de ansatte.

Vi følger en strategi

Målet for vår Compliance 2020-strategi er å legge til rette for overholdelse på en mer omfattende og bærekraftig måte gjennom hele konsernet. Vi optimaliserer kontinuerlig de globale opplæringsprogrammene våre, integrerer aktivt overholdelse inn i forretningsprosedyrene våre og avanserer programmet vårt for målrettet kommunikasjon. Og det er ikke alt.

Lær mer om overholdelsesprogrammet vårt.