Skip Navigation
miljø

Miljø


Vi gjør bærekraft til en virkelighet

Hos thyssenkrupp Elevator er engasjementet vårt for å redusere det miljømessige fotavtrykket til produktene, prosessene og operasjonene våre innebygd i kulturen og tankegangen vår. Faktisk ligger det til grunn for vår tilnærming til bærekraft.

Den avgjørende energieffektiviteten

miljø

Økningen av urban populasjon er ustoppelig, og legger en belastning på plass og ressurser. For å takle denne bølgen og bevare grønne områder, blir bymiljøene stadig tykkere og mer vertikale. Derfor må bygninger bli mer effektive og tilby mer komfort enn noensinne.

Det globale energibehovet vil øke med 20–35 % i løpet av de neste 15 årene, der byene står for to tredjedeler av denne økningen (se også: Urban Hub). I urbane miljøer er det bygninger som er de største forbrukerne av energi. Våre innovative teknologier og moderniseringspakker hjelper deg med å redusere dette forbruket.

Heiser: Forbedrer bygningens energieffektivitet

Nye teknologier som for eksempel vår TWIN-heis – to uavhengige kabiner i samme sjakt – kan redusere energiforbruket med opptil 27 % og halvere strømbehovet, samtidig som det øker brukbart gulvareal med så mye som 30 %.

Heiser kan også hjelpe en bygning til å være selvforsynt. I det nye One World Trade Center i New York City genererer våre heisers regenerative motorer nok energi til å drive hele bygningens belysningssystem. Ved å modernisere eldre heiser kan man redusere energiforbruket med opptil 70 % og utvide livstiden dens med ytterligere 25 år.

«Dagens energiineffektive bygninger kan simpelthen ikke takle våre økende energibehov. Avgjørelsene vi tar i dag påvirker byenes fremtid. Det er avgjørende at byutviklingen forblir fremtidsrettet og fokuserer på bærekraft – for fremtidige generasjoners skyld. Ekspertisen og produktene finnes allerede, den eneste utfordringen er å oppgradere allerede eksisterende bygninger hurtigere.»

Peter Walker, adm. dir., thyssenkrupp Elevator Se også Urban Hub

Integrering av bærekraft i produktets livssyklus

Heisens livssyklus – miljø
Produksjonsfasen, som etterfølges av bruksfasen, har størst innvirkning innenfor innvirkningskategoriene.

I tillegg gis det en betydelig miljøkreditt til utløpsfasen ved å gjenvinne stålkomponenter, som representerer den tredje viktigste fasen i heisens livssyklus.

Transportering, installasjon og vedlikehold er mindre viktige stadier i livssyklusen.

Vi streber etter å gjøre byer til bedre steder å bo ved å gjøre transportsystemene våre for passasjerer mer bærekraftige gjennom hele livssyklusen. Vi integrerer bærekraft i kjernevirksomheten vår ved å investere i kundeløsninger som støtter grønne byggsertifiseringer som LEED og BREEAM.

Vi hjelper til med å transformere bransjen med innovative løsninger som MAX, ACCEL, TWIN, MULTI og mer. De reduserer energi-, plass-, ressurs- og vedlikeholdsbehovene til heiser, noe som gjør bygningene smartere og mer effektive.

Produktutvikling

Våre FoU-team er stolte over å designe grønnere produkter og fremme sterke partnerskap for innovasjon. Disse aktivitetene styres av livssyklusanalyser (LCA) basert på ISO 14044-standarden. Noen av produktene våre, som iwalk og ACCEL, er også ISO 14006-sertifiserte. Det er en øko-designstandard som sørger for at vi tar hensyn til miljømessige aspekter gjennom hele designprosessen.

Globalt anerkjente LCA-er gjør det mulig for oss å måle og forbedre miljøprestasjonen til produktene våre gjennom hele livssyklusen deres.

Å overholde retningslinjene for følgende bærekraftsertifiseringsprogrammer bidrar også til å minimere produktets miljøpåvirkning og forbedre bygningens miljøavtrykk:

  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
  • Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM)

Disse programmene støtter bærekraftige bygninger ved å fremme lavere energiforbruk, skape miljøer som bidrar til menneskers helse og velvære og redusere miljøbelastningen gjennom hele byggets livssyklus. De hjelper oss også med å gjøre det mulig å skape en fremtid med nullutslippsbygg.

Våre transportsystemer for passasjerer er installert i over 1000 LEED-sertifiserte bygninger. I 2015 ble anlegget vårt i Middleton i Tennessee verdens første heisproduksjonssted til å motta LEED Gold-sertifisering for «Eksisterende bygninger: Drift og vedlikehold». Kontinuerlige forbedringer i ressurseffektiviteten og miljøpåvirkningen til den 50 år gamle fabrikken ga oss denne prestasjonen.

«Etter hvert som vi beveger oss fremover, kommer vi til å se flere og flere bygninger som streber etter selv en høyere standard enn LEED.»

Monica Miller, Sustainable Design Manager og LEED Accredited Professional, thyssenkrupp

Nedlastinger

  • Our contribution to Green Building certificates - LEED

  • Our contribution to Green Building certificates - BREEAM

Reduserer vårt operasjonelle fotavtrykk

Vi gjør også betydelige fremskritt i å redusere det operasjonelle fotavtrykket vårt. På våre områder så betyr dette:

  • Lavere CO2 -utslipp
  • Redusert vannforbruk
  • Økt energieffektivitet
  • Forbedret avfallshåndtering

ISO 14001-implementering

I tillegg til vårt gruppeprogram for energieffektivitet – Groupwide Energy Efficiency Program (GEEP) styrer ISO 14001-standarden Environmental Management System (EMS) innsatsen vår. Som en del av thyssenkrupp AG, er målet vårt å implementere ISO 14001 i alle miljø-relevante fabrikker og feltkontorer innen regnskapsåret 2019/2020. I dag er mer enn 35 thyssenkrupp AG-områder sertifisert etter ISO 14001, og flere er på vei.

Effektivitetsmål for hele konsernet

I regnskapsåret 2013/2014 forpliktet alle thyssenkrupp AG-bedrifter seg til GEEP-programmet og relaterte mål. Hos thyssenkrupp Elevator satte vi et mål om å oppnå energieffektivitetsgevinster på nesten 60 gigawatt-timer (GWh) innen regnskapsåret 2019/2020. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energiforbruket til 12 000 husholdninger med fire personer.

Vi bruker den ambisiøse ISO 50001-energistyringsstandarden for å stadig gjøre energiforbedringer. Målet vårt er å implementere ISO 50001 for alle relevante aktiviteter, det vil si stasjonære aktiviteter (unntatt flåten vår) som har et årlig energiforbruk på over 10 GWh. ISO 50001-sertifisering pågår på alle våre europeiske produksjonssteder, det vil si to i Tyskland og to i Spania.

Systematisk styring av energien som brukes i produksjons- og serviceprosessene våre, gjør det mulig for oss å gjøre gode fremskritt mot målet vårt. Modernisering av anleggskomponenter, installasjon av høyeffektiv belysning og optimalisering av flåtens drivstofforbruk er sentrale drivkrafter for energi- og ressurseffektiviteten.