Skip Navigation
bærekraft

Bærekraft


Fremmer bærekraftig urbanisering

bærekraft

Hos thyssenkrupp Elevator betyr bærekraft å investere i innovative mobilitetsløsninger som takler utfordringene med urbanisering, samtidig som vi gjør byer og bygninger smartere og til de beste stedene å bo. Det innebærer også å redusere selskapets operative fotavtrykk, øke dets sosiale bidrag og sikre dets økonomiske styrke.

Bærekraftens mange ansikter

Bærekraftens mange ansikter

Vår reise mot bærekraft hjelper oss med å vurdere behovene til samfunnet, miljøet og vår virksomhet i enhver beslutning vi tar. Vårt mål er å sikre at hver ansatt bevisst bidrar til å skape en mer bærekraftig fremtid for generasjonene som kommer gjennom våre:

 • Øko-bevisste produkter og tjenester
 • Ressurseffektive produksjonsprosesser
 • Energibesparende operasjonelle tiltak
 • Fremadrettet arbeidsopplæring
 • Sterkt samfunnsengasjement
 • Kontinuerlige forbedringsprosesser og vurderinger

Slik forblir vi fremst i vår bransje, ved å utvikle rene teknologier for passasjertransport og fremme bærekraftig urbanisering.

I 2013 begynte vi også å bidra til thyssenkrupp AGs indirekte finansielle mål (IFT-er) innen teknologi og innovasjon, miljø, klima, energi, innkjøp og mennesker.

thyssenkrupp AGs indirekte finansielle mål

Vår forpliktelse til bærekraft

Vår forpliktelse til bærekraft

Produktene våre er hjertet i vår forpliktelse til bærekraft: å levere tilpassede mobilitetsløsninger for fornøyde kunder og i harmoni med menneskers og miljøets behov.

Denne forpliktelsen er en drivkraft for innovasjon og kontinuerlig forbedring i våre produkter, noe som betyr:

 • Mer intelligent og redusert bruk av materialer
 • Mer miljøvennlige produkter
 • Redusert energiforbruk i alle produkter og tjenester
 • Optimal sikkerhet i produksjon og under installasjon og vedlikehold
 • Maksimal brukersikkerhet
 • Robuste operasjoner

Vårt bærekraftige engasjement gjenspeiles også i vårt løfte til kunder:

engineering. tomorrow. together.

Navigert etter thyssenkrupp AGs bærekraftprinsipper, retningslinjer og forpliktelser

thyssenkrupp AGs bærekraftprinsipper

Vår prioritering om bærekraft er i tråd med bærekraftsprinsippene, retningslinjene og forpliktelsene til thyssenkrupp AG. Som et thyssenkrupp-selskap, forplikter vi oss til:

 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • FNs Global Compact
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • thyssenkrupps etiske retningslinjer for leverandører
 • thyssenkrupp-konsernets policy for miljø og energi
Bærekraft hos thyssenkrupp AG