Skip Navigation
miljø

Miljø


Sådan gøres bæredygtighed til en realitet

Hos thyssenkrupp Elevator er vores engagement i at reducere det miljømæssige fodaftryk fra vores produkter, processer og aktiviteter en integreret del af vores kultur og tankegang. Faktisk er det en fundamental del af vores bæredygtighedstilgang.

Nødvendigheden af energieffektivitet

miljø

Stigningen i befolkningen kan ikke stoppes og den udgør en belastning af både plads og ressourcer. For at håndtere denne stigning og bevare grønne områder er bymiljøerne i stadigt højere grad kompakte og vertikale. Derfor skal bygningerne kunne tilbyde større effektivitet og komfort end nogensinde før.

Det globale energibehov vil stige med 20 % til 35 % i løbet af de næste 15 år og byerne vil stå for to tredjedele af denne stigning (se også: Urban Hub). I bymiljøer er bygninger de største forbrugere af energi. Vores innovative teknologier og moderniseringspakker hjælper dig med at reducere dette forbrug.

Elevatorer: Forbedring af bygningernes energieffektivitet

Nye teknologier som f.eks. vores TWIN-elevator – to kabiner, der fungerer uafhængigt af hinanden i den samme skakt – kan reducere energiforbruget med op til 27 % og nedsætte strømforsyningskravet til det halve, mens det brugbare gulvareal øges med op til 30 %.

Elevatorer kan også øge en bygnings selvforsyning af energi. I det nye One World Trade Center i New York leverer vores elevatorers regenerative drev energi nok til hele bygningens belysningssystem. Modernisering af ældre elevatorer kan reducere energiforbruget med op til 70 % og forlænge en elevators brugstid med yderligere 25 år.

"Dagens energiineffektive bygninger kan simpelthen ikke klare vores stigende energibehov. De beslutninger, vi tager i dag, påvirker fremtiden for byerne. Det er af afgørende betydning for udviklingen, at vi bliver ved med at tænke langsigtet og fokusere på bæredygtighed – af hensyn til de kommende generationer. Ekspertisen og produkterne findes allerede; den eneste udfordring er at opgradere vores bygningsmasse hurtigere."

Andreas Schierenbeck, CEO, thyssenkrupp Elevator, på Energy Efficiency Global Forum (EE Global) 2015 i Washington D.C. Se også Urban Hub

Integration af bæredygtighed i vores produktlivscyklus

Elevatorlivscyklussen – miljø
Produktionsfasen efterfulgt af brugsfasen har den højeste påvirkning inden for påvirkningskategorierne.

Derudover gives der en betydelig miljøkredit til end-of-life-fasen ved genbrug af stålkomponenter, som repræsenterer den tredjevigtigste fase i elevatorens livscyklus.

Transport, installation og service er mindre vigtige faser i livscyklussen.

Vi stræber efter at gøre byer til bedre steder at bo ved at gøre vores passagertransportsystemer mere bæredygtige gennem hele deres livscyklus. Vi integrerer bæredygtighed i vores kerneforretning ved at investere i kundeløsninger, der understøtter grønne bygningscertificeringer som LEED og BREEAM.

Vi hjælper med at forandre branchen med innovative løsninger som f.eks. MAX, ACCEL, TWIN, MULTI og meget mere. De reducerer den energi, den plads, de ressourcer og den vedligeholdelse på stedet, der kræves af elevatorer, så bygningerne bliver smartere og mere effektive.

Produktudvikling

Vores R&D-teams er stolte af at designe grønnere produkter og skabe stærke partnerskaber for innovation. Disse aktiviteter sker i henhold til LCA-undersøgelser (Life Cycle Assessment) baseret på ISO 14044-standarden. Nogle af vores produkter, f.eks. iwalk og ACCEL, er også certificeret i henhold til ISO 14006, en økodesignstandard, der sikrer, at vi tager miljømæssige aspekter med i overvejelserne gennem hele designprocessen.

Globalt anerkendte LCA'er giver os mulighed for at måle og forbedre vores produkters miljømæssige ydeevne gennem hele deres livscyklus.

Overholdelse af vejledningsprincipperne i følgende bæredygtige bygningscertificeringsprogrammer hjælper os med at minimere vores produkters miljøpåvirkning og forbedre en bygnings miljømæssige fodaftryk:

 • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
 • Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM)

Disse programmer understøtter bæredygtige bygninger ved at fremme lavere energiforbrug, skabe miljøer, der er befordrende for menneskers sundhed og velbefindende og reducere miljøpåvirkningen gennem hele en bygnings livscyklus. De hjælper os også med at gøre vores del for en fremtid med nul-energi til en realitet.

Vores passagertransportsystemer er i øjeblikket installeret i 1.000 LEED-certificerede bygninger. I 2015 blev vores anlæg i Middleton, Tennessee, verdens første elevatorproduktionssted, der modtog LEED Gold-certificering for "Existing Buildings: Operations and Maintenance." Løbende forbedringer i ressourceeffektiviteten og den miljømæssige påvirkning på den 50 år gamle fabrik gav os denne pris.

"Efterhånden som vi bevæger os fremad, vil vi se flere og flere bygninger, der stræber efter en højere standard end selv LEED."

Monica Miller, Sustainable Design Manager og LEED-akkrediteret ekspert, thyssenkrupp

Downloads

 • Green Building certificates - LEED

  Our contribution to Green Building certificates - LEED

 • Green Building certificates - BREEAM

  Our contribution to Green Building certificates - BREEAM

Reduktion af vores driftsmæssige fodaftryk

Vi gør også store fremskridt i forhold til at reducere vores driftsmæssige fodaftryk. På vores anlæg betyder det:

 • Færre CO2 udledninger
 • Reduceret vandforbrug
 • Øget energieffektivitet
 • Forbedret affaldshåndtering

ISO 14001-implementering

Ud over vores Groupwide Energy Efficiency Program (GEEP) bruger vi ISO 14001-miljøadministrationssystemstandarden (EMS) som vejledning for vores indsats. Som en del af thyssenkrupp AG er vores mål at implementere ISO 14001 på alle miljømæssigt relevante produktionsanlæg og afdelingskontorer på sigt. I dag er mere end 35 thyssenkrupp AG-lokationer certificeret i henhold til ISO 14001, og der er flere på vej.

Mål for effektivitet i hele koncernen

I regnskabsåret 2013/2014 forpligtede alle thyssenkrupp AG-aktiviteter sig til GEEP-programmet og tilhørende mål. Hos thyssenkrupp Elevator satte vi et mål om at opnå energieffektivitetsgevinster i nærheden af 60 gigawatt-timer (Gwh) inden regnskabsåret 2019/2020. Dette svarer til det gennemsnitlige årlige energiforbrug i 12.000 husstande bestående af hver fire personer.

Vi bruger den ambitiøse ISO 50001-energiadministrationsstandard til at skabe energiforbedringer. Vores mål er at implementere ISO 50001 for alle relevante aktiviteter, dvs. stationære aktiviteter (ekskl. vores flåde) med et årligt energiforbrug på over 10 Gwh. ISO 50001-certificeringen er på vej på alle vores europæiske produktionsanlæg, dvs. to i Tyskland og to i Spanien.

Systematisk administration af den energi, der bruges i vores produktions- og serviceprocesser giver os mulighed for at gøre gode fremskridt mod vores mål. Modernisering af anlægskomponenter, installation af meget effektiv belysning og optimering af vores flådes brændstofforbrug er væsentlige faktorer i forhold til at øge vores energi- og ressourceeffektivitet.